อาจารย์ฮาซัน เบ็ญราฮีม

July 13, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัติการศึกษา                    

       - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ – วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด