อาจารย์ซัยนุบดิน จินตรา

July 13, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.ม.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2560

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย สงขลา

บธ.บ.

การจัดการอุตสาหกรรม

2552

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด