อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

July 13, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

2542

 

 


 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด