หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการสอบวิทยาพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการสอบวิทยาพนธ์ 

1. นางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทุเรียนทอดกรอบในพื้นที่จังหวัดยะลา
    วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560 เวลา 15.00-16.30 น. 

ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด