งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์วุฒิชัย คงยัง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทำกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ (26 ก.ค.60) อาจารย์วุฒิชัย คงยัง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทำกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่