งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการ ประชุมบุคลากรแม่บ้านประจำอาคารคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ (29 มี.ค.60) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการ ประชุมบุคลากรแม่บ้านประจำอาคารคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติด้านความสะอาด ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่