หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท บัญขีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เปิดรับสมัครมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิการยน 2561
โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 091-0604779 ดร.ละออ มามะ และ 088-7911960 ดร.นันทา จันทร์แก้ว

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด