หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ขอแชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม เดินวิ่งเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอแชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม เดินวิ่งเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9"กษัตริย์นักกีฬา"
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สนามเยาวชนเทศบาลนครยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พย 2561 ออนไลน์ ฟรี
 

แกลเลอรี่