บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมประชุมออนไลน์

วันที่ 8 เมษายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมประชุมผ่านไลน์วิดีโอคอล เรื่องการจัดตารางสอนในปีการศึกษา 2563 งานประกันคุณภาพ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 นำทีมโดยประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ และคณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมหารือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ของสาขา ในปีงบประมาณ 2563

แกลเลอรี่