บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมกิจกรรมและโครงการงบประมาณ ปี 62

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมกิจกรรมและโครงการงบประมาณ ปี 62 โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัด ปุ เป็นประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ณ ห้องศูนย์พัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่