บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมร่วมกับสาขาคอบพิวเตอร์ธุรกิจ ขึ้นรับรางวัล

17/8/26 โดยอาจารย์มะแอ เย็ง นำนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมร่วมกับสาขาคอบพิวเตอร์ธุรกิจ ขึ้นรับรางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Idea proposoal 2 ทีม จาก 360 ทีม ทั่วประเทศ ในการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Award, DIA  by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 และเข้าร่วมอบรม ณ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่