หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ประเภท Portfolio ตั้งวันที่ 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ประเภท Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครทาง Edueservice.yru.ac.th/tcas/portfolio 

แกลเลอรี่