สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เตรียมพร้อมจ่ายค่าเทอมเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่กันค่ะน้องๆ

เตรียมพร้อมจ่ายค่าเทอมเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่กันค่ะน้องๆ

แกลเลอรี่