สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุไลยา กุวิง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุไลยา กุวิง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ชั้นม. 6) โรงเรียนอัลฟาลาฮ์ อัลอิสลามีย์ อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือพื้นที่อื่นๆ

แกลเลอรี่