หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่