หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่นี้เรามีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง รับชมคลิปของเราแล้วคุณจะรู้ว่ายุค4.0แบบนี้สาขาIBน่าเรียนแค่ไหน