แข่งขันทักษะทางเศรษฐศาสตร์ 2560

August 28, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (15 ส.ค. 60) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางเศรษฐศาสตร์ "ตอบโจทย์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์" ในงาน มรย.วิชาการ 60 ณ ห้อง 23-804 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันดังนี้ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนปัญญาวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 11 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล