นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดกา

17 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 53 คน เข้าฟังบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่ การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร และศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา