ศึกษาดูงาน รายวิชาเศรษฐกิจชุมชน ต.กระโด อ.ยะรัง จ.

18 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นศ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจำนวน 25คน ศึกษาดูงาน รายวิชาเศรษฐกิจชุมชน ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี