รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

April 26, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยาอาจารย์ประสาขาวิชาเศษรฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยวประเภท การนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5