ครงการเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ

June 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (25 พ.ค. 59 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ “วจก.5+2” ครั้งที่6 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน จาก 5 คณะวิทยาการจัดการ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะวิทยาการจัดการในแต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-26 พ.ค.59 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ กิจกรรมยิ้มชื่นชม “Best Practice research” นำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยมโดยอาจารย์ นักวิจัยจาก 7 สถาบัน  กิจกรรมยิ้มสุขใจ “สานสัมพันธ์ มั่นมิตรภาพ” การแข่งขันกีฬาชายหาดและกีฬาพื้นบ้านฮาสามัคคี  กิจกรรมแสดงไอเดียบรรเจิดจากแต่ละสถาบัน ภายใต้ธีม “ฮาระเบิด” และกิจกรรมยิ้มอบรม “ชารต์แบตชีวิต ด้วยเสียงหัวเราะ”วันนี้ (25 พ.ค. 59 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ “วจก.5+2” ครั้งที่6 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน จาก 5 คณะวิทยาการจัดการ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะวิทยาการจัดการในแต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-26 พ.ค.59 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ กิจกรรมยิ้มชื่นชม “Best Practice research” นำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยมโดยอาจารย์ นักวิจัยจาก 7 สถาบัน  กิจกรรมยิ้มสุขใจ “สานสัมพันธ์ มั่นมิตรภาพ” การแข่งขันกีฬาชายหาดและกีฬาพื้นบ้านฮาสามัคคี  กิจกรรมแสดงไอเดียบรรเจิดจากแต่ละสถาบัน ภายใต้ธีม “ฮาระเบิด” และกิจกรรมยิ้มอบรม “ชารต์แบตชีวิต ด้วยเสียงหัวเราะ”