กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

June 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(26-27 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “สร้างงาน สร้างสุข เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรแห่งรอยยิ้ม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตินัย อุทัยรังสี นักพัฒนาสังคม มาเป็นวิทยากร ณ หนานท่าส้าน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน