สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาการเงินและการธ

August 23, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ในงาน มรย.วิชาการ 59 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิทยาการจัดการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 โรงเรียน 6 ทีมๆละ 2 คน อาทิ รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ รร.พัฒนาวิทยา นอกจากผู้เข้ารอบการแข่งขันจะได้เงินรางวัล และเกียรติบัตรแล้ว ครูผู้ดูแลผู้เข้าร่วมแข่งขันและโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับเกียรติบัตรด้วย่