ประชุมสาขาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ

July 8, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 กรกฏาคม 2563) เวลา 13.30 น.  อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวางแผนในการจัดโครงการ-กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา