มอบแก้วสวัสดิการให้กับนักศึกษา

February 19, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 ก.พ.63) คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติมอบแก้วสวัสดิการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา