อมรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

September 3, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม อมรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 23-603

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด