อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมทำความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Day

July 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น.อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝั่งให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในมหาลัยให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ ซึ่งเป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะ ณ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา