ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง

July 23, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัตการศึกษา

        ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        ปริญญาโท        National University of Malaysia ,ประเทศมาเลเซีย

        ปริญญาเอก       Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด