อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช

July 12, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

 

อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช

ประวัตการศึกษา

        ปริญญาตรี         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        ปริญญาโท         เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด