โครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

February 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุมสีมายา บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จัวหวัดยะลา