สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลประกวดสารคดีสั้น

        นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชมเชยในประกวดคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในเรื่อง "ยะลาสุขใจ เที่ยวได้ตลอดปี" ภายใต้แนวความคิด "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ของจังหวัดยะลา

        โดยนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชมเชยได้ 3 รางวัล ทางสาขา ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลค่ะ

แกลเลอรี่