สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "มหาวิทยาลัยประชาชน"

ด้วยธนาคารออมสิน ร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "มหาวิทยาลัยประชาชน" โดยมีสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลดำเนินกิจกรรม "ข้าวยำ 7 สีสูตรเสริมสร้างสุขภาพ" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านในอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่