งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันนี้ (5 ก.ค.60) ) คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่