งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาเเละอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดทำขนมไทย"เม็ดขนุน และฝอยทอง" เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกรรมวิธีการทำขนมไทยที่แสนอร่อย

แกลเลอรี่