หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์เเละนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี คณาจารย์เเละนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์      เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน

 

แกลเลอรี่