หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศ มรย. สุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล

นักศึกษานิเทศศาสตร นำโดย อ.วัลย์ลดา พรมเวียง Pitching Startup คว้ามา ได้ 3 รางวัล คือชนะเลิศ (ทีม HI-TEC) นางสาวมารียัม เละนิ เเละนางสาวหะซัน กาเดร์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ได้เเก่ รางวัล MODERN HEALTH CARE มีนางสาวจุฑามาศ ญาณสูตร  นางสาวอัฟนัน อิสอ เเละนายวิรุฬห์ ลายี  เเละรางวัลชมเชยทีม (BTF) นางสาวนุรีมะห์ มะโระ  นางสาวอามีเนาะ มะมิง ในโครงการ “สร้างและพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสุขภาพ” (INNOVATION CAMP FOR HEALTH AND WELLNESS) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 51C402 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี ประกอบด้วยนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 100 คน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แกลเลอรี่