หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอสหกิจเเบบบรรยาย

วันที่ 11  เมษายน 2562  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  นำโดยอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เเละคณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่4  
จากผลการประกวดนายบูราฮัม จะบากา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4 ได้รับราวัลงรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ อัปเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบคิวอารโค้ช ณ ห้องซารัค ชั้น4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่