โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ร้านเหลือง น้ำแข็งใส

ชื่อร้าน ร้านเหลือง น้ำแข็งใส

ประเภท ไอศกรีม

เวลาเปิดร้าน ทุกวัน 10:00 - 22:00

  • ที่จอดรถ(จอดข้างทาง)

ช่วงราคา (ต่ำกว่า 100 บาท)

ที่อยู่ร้าน 4062 ยะลา (ร้านอยู่แถวถนอมศรีศึกษา ข้างคลอง)

เบอร์ติดต่อ -

เพจร้าน -

Location https://goo.gl/maps/FHWYhuSeSHv

ชื่อร้าน ร้านเหลือง น้ำแข็งใส

ประเภท ไอศกรีม

เวลาเปิดร้าน ทุกวัน 10:00 - 22:00

  • ที่จอดรถ(จอดข้างทาง)

ช่วงราคา (ต่ำกว่า 100 บาท)

ที่อยู่ร้าน 4062 ยะลา (ร้านอยู่แถวถนอมศรีศึกษา ข้างคลอง)

เบอร์ติดต่อ -

เพจร้าน -

Location https://goo.gl/maps/FHWYhuSeSHv

แกลเลอรี่