โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ 5 หน่วยงาน เพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมลงนาม  MOU กับ 5 หน่วยงาน ผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
วันนี้(11 ม.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คุณนาซิร  สนิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา  คุณสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง คุณพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเบตง คุณสมยศ เลิศลำยอง  นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และคุณมะอูโซะ สาลัง  นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติอละสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

แกลเลอรี่