โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

นั่งรถไฟลงยะลา แล้วต่อรถแท็กซี่ ยะลา - เบตง

รายละเอียดการเดินทางโดยทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพง

กรุงเทพ-ยะลา สามารถเดินทางได้ทุกวัน
          ขบวนรถ 169 รถเร็ว กรุงเทพ-ยะลา เวลาออก 15.35 น. เวลาถึง 11.20 น.
          ขบวนรถ 171 รถเร็ว กรุงเทพ-ยะลา เวลาออก 13.00 น. เวลาถึง 8.46 น.
          ขบวนรถ 41 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ยะลา เวลาออก 22.50 น. เวลาถึง 14.30 น.
          ขบวนรถ 37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ยะลา เวลาออก 15.10 น. เวลาถึง 9.26 น.
สอบถามข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศไทย สายด่วน 1690 www.railway.co.th

รถตู้โดยสารบริการเส้นทาง หาดใหญ่-เบตง สอบถามรายละเอียดได้ที่คิวรถอยู่หาดใหญ่

คิวรถตู้ บริษัท เบตง โพธิ์ทองทัวร์ ( บริการทางไทยเท่านั้น )  

074-424460 , 074-424446 , 081-9632168 , 074-235799 , 0862961919

เวลาเดินรถ 7.00น. 8.30น. 10.00น. 11.30น. 12.30น. 14.00น.


 

แกลเลอรี่