โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

รถทัวร์ปรับอากาศประจำทางกรุงเทพฯ-เบตง

รถทัวร์ปรับอากาศประจำทางกรุงเทพฯ-เบตง

รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี 

* รถปรับอากาศ บริษัทขนส่ง จำกัด (999) *

เที่ยว 15.00 น. - กรุงเทพ - ยะลา - เบตง ม.1พ/ม.4พ

เที่ยว 16.00 น. - กรุงเทพ - ยะลา - เบตง VIP 32

โทร. 02-28721777

* รถปรับอากาศสยามเดินรถ * 

เที่ยว 15.30 น. - กรุงเทพ- ยะลา - เบตง ป.1

เที่ยว 17.40 น. - กรุงเทพ - ยะลา - เบตง VIP 32

สยามเดินรถ สถานีขนส่งหาดใหญ่

โทร. 074-429525 ม 074-234638

สยามเดินรถ สถานีขนส่งสายใต้กรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี )

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60 โทร 02-8946160-2

จองตั๋ว online ได้ที่ จองตั๋วสยามเดินรถ.com

* รถปรับอากาศรุ่งเรืองทัวร์ *

กรุงเทพ - เบตง สถานีขนส่งสายใต้กรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี )

ชั้นที่ 1 ช่อง 49,50,56,57,58 โทร 02-8946330-1

จองตั๋ว Online จองตั๋วรถทัวร์7.com

* รถปรับอากาศเที่ยงธรรมทัวร์ *

สาย 775 เบตง - ภูเก็ต

เที่ยว 8.00 น. 12.30 น. 13.30 น.

สาย ภูเก็ต - เบตง

เที่ยว 5.20 น. 7.20 น. ( ยะลา ) 22.00 น. (เบตง)

โทร. 087-2852209 , 086-4882249

แกลเลอรี่