โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ขับรถยนต์มาเอง

 1.ขับรถยนต์มาเอง

โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
จากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ปัตตานีถึงอำเภอเมืองยะลา ใช้เส้นทางถนนสาย 410 ผ่าน อ.บันนังสตาร์ อ.ธารโต มุ่งหน้าสู่อำเภอเบตง

 

แกลเลอรี่