โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

หลัก 54A

หลัก 54A (แท้จริง) หมู่ 1 บ้านธารน้ำทิพย์ หลักเขต 54 A เป็นหลักเขตที่กำหนดเนื้อที่
อาณาเขตระหว่าง ไทย-มาเลเซีย เป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างเดินเท้าขึ้นสู่หลัก
เขตจะได้พบกับพืชพันธุ์ ต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และที่จุดหลักเขตอยู่บนยอดเขาสูง
มีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ไปไกลถึงแดนมาเลเซีย

 

แกลเลอรี่