นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 26 ก.พ. 2563 อาจารย์พยอม ตอบประโคน และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ โดยในการนิเทศในครั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาจากการสอบถามประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานจากนักศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี