นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

3 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 25 ก.พ. 2563 อาจารย์พยอม ตอบประโคน และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ สำนักงานเอกการบัญชีและภาษีอากรธุรกิจ และ บริษัท ใสน้ำเย็น เพิ่มทรัพย์ จำกัด โดยการฝึกสหกิจในสำนักงานเอกการบัญชีและภาษีอากรธุรกิจ นักศึกษาได้จัดทำบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากลูกค้าของสำนักงานเป็นชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 80 ซึ่งนักศึกษาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนการฝึกสหกิจในบริษัท ใสน้ำเย็น เพิ่มทรัพย์ จำกัด นักศึกษาได้เจอการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบธุรกิจในเครือของบริษัท และได้รับคำชื่นชมจากสถานประกอบการว่านักศึกษาตั้งใจปฏิบัติงานและมีสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งสองสถานประกอบการมีสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านที่พัก อาหารกลางวัน ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า