วันราชภัฏ 63

15 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 14 ก.พ. 2563 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 63 โดยพิธีทางศาสนาพุทธเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา