นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 13-14 ก.พ. 2563 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงาน ออลอนวันการบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชี บิสซิเนส อินโนเวชั่น กรุ๊ป บริษัท แอคะโคซีด จำกัด บริษัท แอบ เอส เอ การบัญชี จำกัด และบริษัท ศรุดา คอนซัลแทรนท์ จำกัด จากการนิเทศนักศึกษาสหกิจ พบว่า พี่เลี้ยงทุกหน่วยฝึก กล่าวชมเชยนักศึกษาว่า มีความตั้งใจ เรียนรู้ได้เร็ว มีจิตอาสา พร้อมยินดีรับนักศึกษาในทุกปี และมีข้อเสนอแนะให้กับทางหลักสูตรในเรื่องการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีให้มากขึ้น อีกทั้งทุกหน่วยฝึกได้ให้เบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการช่วยค่าครองชีพนักศึกษาระหว่างฝึกสหกิจอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบเป็นเรื่องที่น่ายินดี คือ มีหน่วยฝึก (สำนักงาน ออลวินวัน การบัญชีและภาษี) ได้ทาบทามนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานต่อในฐานะพนักงาน