นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

February 15, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 12 ก.พ. 2563 อาจารย์พยอม ตอบประโคน และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ สำนักงานนราการบัญชี โดยให้ให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องโครงงานสหกิจศึกษาตามความต้องการของผู้ประกอบการ ในการนี้ทางผู้ประกอบการยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาแหล่งอื่น ๆ ในจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการฝึกสหกิจในรุ่นต่อ ๆ ไป