นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

February 15, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 10 ก.พ. 2563 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สำนักงานสมานการบัญชีและสำนักงานบูดายาการบัญชี โดยนักศึกษาทั้งหมดได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย