นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 58

23 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

1ยะลา-พิชัยยุทการบัญชึ
สถานที่ รายละเอียด
1. ยะลา-พิชัยยุทการบัญชึ link
2. ยะลา-ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชชาภัทร link
3. ยะลา-สำนักงานตรวจสอบเอสพีเคธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร link
4. ยะลา-สำนักงานบัญชีอิสระ link
5. ยะลา-สำนักงานสุรินทร์การบัญชี link
6. ยะลา-หจก.อรุณรัตน์ออดิท link
7. ปัตตานี-สำนักงานการบัญชีมุสลิมปัตตานี link
8. ปัตตานี-บริษัทประกอบการบัญชีและกฏหมาย จำกัด link
9. ปัตตานี-สำนักงานบัญชีอรัญญาและเพื่อน link
10. ปัตตานี-สำนักงานโพธิ์-บุญจันทรเพชร ทนายความและการบัญชี link
11. ปัตตานี-สำนักงานเอสพีเคธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร link
12. นราธิวาส-สำนักงานเคเคการบัญชีและทนายความ link
13. นราธิวาส -สำนักงานเคเคการบัญชีและทนายความ link